Week van gebed voor de eenheid

zondag 20 januari – zaterdag 26 januari

“Recht voor ogen”

Het materiaal voor deze week is voorbereid door christenen in Indonesië. De centrale Bijbeltekst van deze Week van Gebed komt uit Deuteronomium 16 vers 10-20. 

“Zoek het recht en niets dan het recht”

Indonesië; 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden, 1350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. Ongeveer 10% van de inwoners is christen.

Het motto eenheid in verscheidenheid is in Indonesië een bekend begrip. Maar die eenheid wordt bedreigd. Zij die zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde, en het gat tussen rijken en armen wordt steeds groter. Daarnaast zet radicalisering de ene gemeenschap op tegen de andere.

De aangehaalde tekst uit Deuteronomium volgt op een hoofdstuk waarin feesten het centrale thema zijn. Israël wordt daarin opgeroepen iedereen bij het feest te betrekken. Indonesische christenen zien graag herstel van deze geest van ‘inclusief feestvieren’, dwars door de diversiteit van gemeenschappen heen. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden. 

Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

In Krimpen begint de week met een oecumenische avonddienst in de IJsseldijkkerk, op zondag 20 januari. Deze dienst begint om 18.30 uur, en zal ongeveer een uur duren. Vervolgens zullen op de doordeweekse avonden korte avondgebeden worden gehouden, afwisselend in één van de bij de Raad aangesloten kerken. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de ontvangende kerk, waarbij op eigen wijze gebruik wordt gemaakt van het aangeboden materiaal, behorend bij het voor die avond gekozen thema. 

Deze gebedsbijeenkomsten, of avondgebeden, beginnen steeds om 19.00 uur en zullen maximaal een half uur duren. U bent van harte welkom van 19.00 uur tot circa 19.30 uur: 

- op maandagavond 21 januari, in De Bron,   .

- op dinsdagavond 22 januari in De Ark,

- op woensdagavond 23 januari De Wingerd ,

- op donderdagavond 24 januari in de Immanuelkerk,

- op vrijdagavond 25 januari in De Rank,

- op zaterdagavond 26 januari in De Bron 

 

Piet Bogaards, namens de Raad van Kerken.

 

500 jaar Reformatie in Krimpen; hoe gaan we om met grenzen?

In oktober 2017 was het 500 jaar geleden dat Luther zijn beroemde stellingen vastspijkerde op een kerkdeur. Deze gebeurtenis wordt vaak gezien als het begin van de reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen, een vernieuwingsproces dat de kerk en wereld heeft veranderd.

Anders dan toen of misschien ten tijde van de verzuiling bepaalt dit niet meer ons dagelijks leven. Toch werken de thema’s van toen door in ons leven. Hoe protestant of katholiek zijn we eigenlijk? 

In 2017 gingen we in gesprek over de tegenstellingen van toen en gingen we na hoe we nu met elkaar als geloofsgroepen omgaan, binnen en buiten het christendom. We proefden op allerlei manieren van wat de mensen toen bezighield;  de vernieuwingskracht van het evangelie, de bijbel in de landstaal, zingen met het orgel, bidden met eigen woorden, om te ontdekken hoe zaken nu door werken.

Stellingen werden gemaakt en op deze site gepubliceerd.

Verschillende prominenten in kerk en dorp werden uitgenodigd een of meerdere stellingen te schrijven.

In verschillende gemeenten en kerkbladen was aandacht voor 500 jaar reformatie.

Voor het complete overzicht klik hier

95 nieuwe stellingen: Hoe kun je geloofwaardig leven?

In oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn beroemde stellingen vastspijkerde op de kerkdeur van de slotkapel in Wittenberg. Deze gebeurtenis wordt vaak gezien als het begin van de reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen, een vernieuwingsproces dat de kerk en wereld heeft veranderd.

Luther kwam in zijn stellingen op voor een geloofwaardig leven en geloof. Hij wilde meer ruimte voor het volk of de gewone gelovigen om met God in gesprek te gaan (gebed) in de bijbel te lezen (in hun moedertaal i.p.v. het geleerdenlatijn) en om God zelf om vergeving te vragen. Een papiertje kunnen kopen als teken van vergeving door God (een zgn aflaat) vond hij voorbij elke geloofwaardigheid. Luther nodigde met zijn stellingen zijn studenten en belangstellenden uit voor een debat.

In dit jaar willen we alle inwoners van Krimpen uitnodigen om 95 nieuwe stellingen te maken over de vraag: Hoe kunnen we geloofwaardig leven?

Je kunt denken aan:

• Wat maakt de kerk van nu volgens u geloofwaardig binnen de Krimpense samenleving?

• Wat denkt u dat we in Krimpen nodig hebben, als kerk of als dorp?

• Waar moeten we als kerk of als dorp voor oppassen?

• Waar droomt u van als u aan de kerk of ons dorp denkt?

 

Schrijf 1 of 2 of meer stellingen en deponeer ze hier 

Of lever ze in bij één van ons.

We kunnen met elkaar in debat via facebook, website en in ‘real life’.

We zullen in deze periode regelmatig één of twee stellingen publiceren als smaakmaker. Dit zal gebeuren zonder vermelding van uw naam, met eventueel een algemene aanduiding.

Dit alles mondt uit in het Krimpens debat op 23 februari 2017 in het Krimpenerwaardcollege, waar we u van harte voor uitnodigen.

Geloofwaardig leven in Krimpen daar gaan we dit jaar over denken, discussiëren en … als het goed is werpt dit ook vruchten af. We kunnen ons dorp of onze kerken vast een stukje beter maken.

 

Namens de Protestantse Gemeente Krimpen a/d IJssel

Huib Neven Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Jilles Scheurwater Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Corinne Groenendijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gert den Hartogh Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan Verhaar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dirk-Jan Goudswaard Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe stellingen door Krimpense gemeenteleden bijeengebracht

Op 31 oktober hield de Protestantse Gemeente Krimpen een viering rondom de reformatie en wat die ons gebracht heeft in de IJsseldijkkerk. Aansluitend was de ludieke aftrap van het verzamelen van 95 nieuwe stellingen onder de Krimpense bevolking met als vraag: hoe kunnen we geloofwaardig leven, in ons dorp en ook in de kerk?

In het kader van het jubileumjaar zijn er allerlei bijeenkomsten, onder andere een thema-avond met Jan Siebelink op 10 november om 20.00 uur in de Wingerd en het Krimpens Debat op 23 februari 2017 in het Krimpenerwaardcollege, waar we u van harte voor uitnodigen.

Stellingen tot nu toe bijeengebracht:

1. We kunnen in de kerk persoonlijke dingen delen en dat zou ook goed zijn voor de mensen in het dorp. Het geeft saamhorigheid.

2. Krimpense saamhorigheid bestaat uit samen mopperen over de algerabrug.

3. Krimpen heeft het niet. Er is geen centrale plek of gelegenheid waar mensen gezellig bij elkaar komen en met elkaar praten. Het Krimpen Festival is wel een goede poging om een breed publiek aan te trekken.

4. Wie religie beschouwt als een hobby die alleen thuis of in een gebedshuis mag worden uitgeoefend, zoals sommige politici betogen, onderschat de krachtige en positieve invloed die het Evangelie in de samenleving teweeg kan brengen.

5. De scheiding tussen kerk en staat betekent niet dat ze niets met elkaar te maken hebben. Integendeel: ze kunnen niet zonder elkaar, verbinden is immers beider opdracht.

6. Fijn als (1 van) de kerkgebouw(en) ook door de week open zou zijn, om er even te kunnen zitten, te bezinnen, te bidden. Mooi als je vanaf die plaats een bemoedigend kaartje mee kunt nemen (of krijgen!) om zo gesterkt je levensreis weer te kunnen vervolgen.

7. Ook als je mijlenver van elkaar staat kan er een klik ontstaan. Als je maar positief met elkaar omgaat.

8. De kerk (niet het gebouw maar de leden!) moet een “Welkom thuis” uitstraling hebben voor iedereen die hier binnenstapt. Dat vereist van élk lid dat het doordrongen is van zijn/haar rol als gastheer/vrouw.

9. (Met een verwijzing naar stelling 46:) Men moet de christenen leren, dat als zij geen geld in overvloed hebben, zij verplicht zijn wat zij hebben voor hun huishouden te bewaren en het in geen geval aan rookwaar te verspillen.

10. De rijke boodschap van de kerk is het evangelie. Hierin leren we wat de genade van God inhoudt: Vergeving van mijn zonden door de dood en het weer levend worden van Gods Zoon, maar ook elke dag het bewarende werk van Gods Heilige Geest om me weer terug te halen als ik toch weer de verkeerde kant op loop.

11. Als geloof zeker weten wordt, is het geen geloof meer.

12. In een gezin kent elk kind zijn vader op een andere manier, omdat zij allemaal andere ervaringen met hun vader hebben. Zo is het ook met God de Vader en toch zijn we allemaal kinderen van Hem.

13. Als je iemand buitensluit doe je iets wat God niet wil.

14. Het voorwoord van de verklaring van de rechten van de mens zou moeten gaan over de plichten van de mens (de Bergrede?).

15. Wie is uitgekeken op de hoofdspeler, gaat zich druk maken over het decor.

16. We worden in Krimpen pas echt een levende gemeente als we leven vanuit de gezindheid van Matteus 7:12 / Lukas 6:31, dus als we anderen (personen, wijkgemeenten) behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden.

17. Een van de grootste bedreigingen voor de groei van onze gemeente is onze vrijblijvendheid.

18. Wat Luther schrijft over de aflaten, Paus en priesters in zijn 95 stellingen kun je zo toepassen op politici, politieke partijen en op onszelf. Wij - politici en burgers - moeten leren meer te verwachten van verantwoordelijkheid, duurzaamheid en naastenliefde in politiek en maatschappij dan van aflaten.
 
19. Een spiritueel stiltecentrum in de Crimpenhof, waar het winkelend publiek even kan stoppen voor reflectie en meditatie. Dat zou een concrete bijdrage zijn van de kerken aan de Krimpense samenleving.
 
20. 1. Alle kinderen terug van nevendienst en oppas voor de zegen. 2. Meer van andere kerken leren, dus ook eens cursus bijwonen in een andere kerk in Krimpen. 3. Terug naar de basis: bij boeken- of kalenderverkoop of verkoop van kerststukjes, geen geld aannemen op zondag. 
 
21. De geloofwaardigheid én de vitaliteit van onze Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel zouden sterk worden bevorderd door het opheffen van de huidige vier wijkgemeenten en het gezamenlijk gebruik gaan maken van één kerkgebouw. Een kerkelijk centrum voor de erediensten en andere vieringen dat tevens de ‘uitvalsbasis’ is voor ons werk in de kerkelijke én in de burgerlijke gemeente.
 
22. Kerst is van oorsprong een heidens feest. Is Jezus gestorven om heidense feesten schoon te wassen en nu acceptabel te maken? Of is Hij gestorven om ons te reinigen en nu acceptabel te maken voor Hem?
  
23. De kerk is een plek waar de hoop gevoed wordt.
 
24. Aan de liefdevolle daden van christenen voor de samenleving zal men God herkennen en het beeld van de kerk verduidelijken.
 
25. Wie de eenheid van de kerk gestalte wil geven, zoekt de eigenheid van de ander recht te doen.
 
26. Er zou meer jeugd moeten komen in Krimpen, bijvoorbeeld door het aanbieden van goedkopere huurhuizen.
 
27. Wat we nodig hebben is meer omzien naar elkaar, bijvoorbeeld een bank buiten zetten waar buren elkaar kunnen ontmoeten.
 
28. In Krimpen zijn zoveel kerken, dat maakt ons voor Krimpenaren niet geloofwaardig. Houdt onze veelgenoemde 'identiteit' niet teveel tegen? Wat we nodig hebben is ons meer openstellen, je kunt daarbij je eigenheid houden.
 
29. Hoe dichter bij de wereld, hoe dichter bij Christus.
 
30. De kerk komt alleen van haar dogma-imago af door eerbiedig haar dogma's in de laden der geschiedenis te schuiven.
 
31. Je hebt geen last van het weer in een kerkgebouw: er is alleen binnen geen groeizaam klimaat voor je geloof daarvoor moet je de wereld in.
 
32. We zouden als gemeenschap meer zorg mogen nemen voor onze aarde. In onze woonomgeving op onze gemeenschapsgrond. Door ons met de aarde te verbinden hebben we ook mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ons met elkààr te verbinden. Het Burenerf probeert dmv Stadslandbouw een voedingsbodem te creeeren voor ontmoeting en saamhorigheid. Jong, oud, arm, rijk, gestudeerd of analfabeet. Iedereen kan hier iets bijdragen en iets krijgen.
 
33. Geloofwaardig moet je ook zijn binnen de waarden van je geloof. Toelichting: Geloofwaardig zijn houdt in dat wat je vindt recht doet aan je geloofsovertuiging. Dus je kunt wel zeggen dat je doel in het leven is, zoveel mogelijk bereiken voor jezelf. Maar als je aan de andere kant zegt dat je gelovig bent, hoe geloofwaardig is dat dan, want dat strookt toch niet met de waarden van je geloof?
 
34. OM “RECHTVAARDIGHEID” GING HET TOEN EN GAAT HET NU EN ALTIJD. Toelichting: Het centrale thema van Luthers (her)ontdekking qua geloof is: De rechtvaardigheid van/ door/ vanuit het geloof. Ten diepste de basis van alle vrolijkheid. Omdat de verlossing door Christus ook de verlossing is van heel veel “kramp” [krampachtigheid] en angst.
 
35. Omdat het bij de “rechtvaardigheid door het geloof” gaat om de diepste dingen, is het wel een thema dat nooit “verouderd” raakt.
 
36. Als de Moderne Devotie zich had doorgezet zou de kerkscheuring niet hebben plaatsgevonden...
 
37. Daar Erasmus trouw bleef aan de paus kon Luther niet anders dan afhaken...
 
38. Er moet meer verbinding komen met alle mensen door meer dingen buiten de kerk te doen. Met kinderen of met volwassenen. Zo kun je met mensen ook buiten de kerk praten over je geloof. Misschien maak je dan ook nieuwe vrienden.
 
39. Er moeten in Krimpen aan den IJssel meer plekken zijn waar jongeren kunnen hangen, met wifi. Meer investeren in opkomend talent bijvoorbeeld door een goed podium in De Tuyter.
 

Gemeenteavond met Eindrapportage Commissie Leertouwer

Op 11 november 2015 heeft er in de Ark een gezamenlijke gemeenteavond plaatsgevonden. 

Er heeft een terugblik plaatsgevonden, het eindrapport van de adviescommissie (commissie Leertouwer) en het daarover door de AK genomen besluit zijn uitgebreid toegelicht, de financiële situatie is uiteengezet en er is een toelichting gegeven op de te houden samensprekingen. 

De daar getoonde powerpoint-presentatie kunt u hier als nog bekijken.

Ook het eindrapport van de adviescommissie (commissie Leertouwer) is hier in te zien.

Het daarover door de AK genomen besluit vindt u hier

Met vriendelijke groet,

Ton Versteeg

scriba Algemene Kerkenraad