De organisatie van de PKN in Krimpen aan den IJssel

De Protestantse Gemeente van Krimpen aan den IJssel is als volgt georganiseerd:

  1. Algemene Kerkenraad (AK)
  2. Algemeen College van Diakenen (ACD)
  3. College van Kerkrentmeesters (CVK)
  4. Kerkelijk Bureau
  5. Jeugdraad
  6. Raad van Kerken
  7. Interkerkelijk Overleg Schoolzaken (IKOS)